Toegangsregels duingebied

De duinen zijn een mooi maar kwetsbaar gebied. Als beheerder willen we zoveel mogelijk mensen laten meegenieten van de waardevolle, unieke natuur die wij beheren. En we zorgen ervoor dat de volgende generatie ook nog wat heeft aan dit unieke gebied. Soms moeten wij de natuur een handje helpen, maar meestal moeten wij haar beschermen. Al was het alleen maar omdat de wet ons dat vraagt. Daarom hanteren wij een aantal toegangsregels en vragen wij u deze in acht te nemen.

 

Juridisch
De door PWN beheerde natuurgebieden zijn toegankelijk op wegen en paden tussen zonsopgang en zonsondergang, overigens verboden toegang artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Voor het Noordhollands Duinreservaat gelden toegangsvoorwaarden. (zie onder). 
Als u zich daar niet aan houdt, bent u in overtreding. Dit kan inhouden dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Voor schade bij bezoek aan de duingebieden is de eigenaar/beheerder tegenover de bezoekers niet aansprakelijk. Schade die de eigenaar/beheerder door toedoen van een bezoeker lijdt, moet door de bezoeker worden vergoed, terwijl hij de eigenaar/beheerder vrijwaart ter zake van schade aan derden.

U bent welkom als u:

 

- in het bezit bent van een geldige toegangskaart (geldt alleen voor het NHD)
- uitsluitend gebruikmaakt van de voetpaden, fietspaden of speelterreinen
- de begroeiing met rust laat (dus geen bloemen, planten of paddenstoelen plukken)*
- de dieren en hun nesten met rust laat
- uw afval in de afvalbak gooit of het mee terug naar huis neemt
- voorzichtig bent met roken en nooit open vuur stookt (barbecue is verboden, peuken zorgvuldig doven
- uw brandstof aangedreven voertuig of ander niet toegelaten voertuig thuislaat of parkeert bij de ingang
- geen overlast veroorzaakt voor uw medebezoekers
- zich houdt aan de toegangsvoorwaarden voor honden
- als u in groepsverband ons duingebied bezoekt, rekening houdt met andere recreanten
- beperkte toegang van terreindelen i.v.m. de vogelbroedperiode (1 maart - 1 juli) respecteert
- grote grazers met rust laat, zie de gedragsregels

 

WANNEER ZIJN DE TRAININGEN?

 

De trainingen zijn op: 

 

Zaterdagochtend     van   9:00 – 10:15 uur 

 

Dinsdagavond          van 19:30 – 20:45 uur 

 

Donderdagavond     van 19:30 – 20:45 uur 

 

NIEUWSGIERIG NAAR EEN FUN4RUN TRAINING ? 

 

Neem dan contact (chat, mail of telefoon) met ons op over de mogelijkheden voor een proeftraining. 

 

 

 

TOT SNEL BIJ FUN4RUN!